Thulin & Granberg Besiktigaren AB, är ett entreprenadbesiktningsföretag, som har övertagit verksamheten från det väletablerade företaget Thulin Projektledning AB, som grundades och drevs av Tomas Thulin.


Företagets medarbetande konsulter redovisas under fliken Medarbetare.

Verksamheten bedrivs därutöver med ca 20 sakkunniga underkonsulter inom olika teknikområden för genomförande av entreprenadbesiktningar.

Företaget har de senaste åren

omsatt ca 20 miljoner SEK per år.


Historik


Thulin Projektledning AB grundades 1999. Tidigare verksamhet har bedrivits inom Alf Thulins Ingenjörsbyrå AB som grundades 1959. Efter samgående med HJS Arkitektur AB 1997 namnändrades företaget till HJS Thulin Projektledning AB. SWECO-koncernen förvärvade 1999 HJS-koncernen och därmed även HJS Thulin Projektledning AB. Tomas Thulin valde därefter att fortsätta sin byggkonsultverksamhet i eget bolag, varvid det nya bolaget Thulin Projektledning AB bildades i april 1999.

Thulin Projektledning AB, framtidssäkrar genom att överföra verksamheten till ett nytt bolag,

Thulin & Granberg Besiktigaren AB

Tomas Thulin

Jonas Granberg