Thulin & Granberg har anor från 90-talet med entreprenadbesiktningar. Tillsammans med ett 35-tal konsulter täcker vi upp alla fackområden från broar, bergrum, tunga konstruktioner, till lekplatser, finplanering och växter. Utöver bredd och erfarenhet besitter vi specialistkompetens inom KL-trähus, bergrum, samordningsansvar för besiktningsgrupper samt utför flertalet företagsanpassade utbildningar inom entreprenadbesiktning och dess juridik.


Kontakta oss för att få bredd och erfarenhet av entrepenadbesiktningar!


Bilden högst upp är på vårt kontor i Danderyd. Vi är verksamma i hela Sverige och utgår från Stockholm.