Thulin & Granberg Besiktigaren AB är ett konsultföretag

inriktat på entreprenadbesiktningar inom fastighetsbranschen.


Bland våra genomförda projekt finns allt från bostadshus i grupphusområden, om- och nybyggnad av flerfamiljshus

till komplexa förvaltningsbyggnader.

Vi utför inte uppdrag till enskild konsument.

Thulin Projektledning AB har framtidssäkrat genom att verksamheten från och med 1 juli 2021 är överfört till det nya bolaget Thulin & Granberg Besiktigaren AB mer info - klicka här