Entreprenadbesiktningar

Swedbank-Arena001
O7
2016-04-21-14.40.33
NA8
Hotell-Hagaplan
swedbank
Bild-Hilton-vy
clip_image00151
Orgelpipan
Kallhaellparken
NA-3
Hangar 5
Patienten
Princeton

Vi genomför oberoende entreprenadbesiktningar inom fastighetsbranschen.


Entrepenadbesiktningar utförs i enlighet med standardavtalen AB 04, ABT 06 resp ABS 18. Företaget tar ansvar för besiktningsuppdragets samtliga delar och upphandlar samt samordnar biträdande besiktningsmän inom respektive specialområden.


Bland företagets uppdrag finns allt från bostadshus i grupphusområden, om- och nybyggnad av flerfamiljshus till komplexa förvaltningsbyggnader.

Vi genomför dock inte entreprenadbesiktningar till enskild konsument.

Besiktningsmännen i företaget arbetar med ett IT-stöd som förenklar upprättandet av besiktningsutlåtande direkt på byggarbetsplatsen. Entreprenören får utlåtandet i handen och arbetet med avhjälpande av fel kan påbörjas omgående.


I flertal projekt tillämpas fortlöpande besiktning, vilket innebär att man följer projektet med besiktningar i tidiga skeden under produktionen. Ett projektet med tidig upphandling av besiktningsgruppen och genomförande av fortlöpande besiktningar, är ett led i kvalitetssäkring av projektet.


Vi tillämpar också de digitala besiktningsverktygen Dalux Field alternativt Autodesk BIM 360 Field där något av dessa system är valda i projektet.

Vi är av RISE certifierade besiktningsmän

Vi är medlemmar i

SBRs entreprenadbesiktningsgrupp