NÅGRA AV VÅRA PÅGÅENDE OCH GENOMFÖRDA PROJEKT

Besiktningsuppdragen för bostäder genomförs  i de flesta fall i följande process:

 • Normerande förbesiktning av ex visningslägenhet eller referensytor
 • Förbesiktning av arbeten som senare blir dolt
 • Förbesiktning av färdigställda delar
 • Slutbesiktning vid färdigställande där  bostadsrättsinnehavare är inbjuden att delta
 • Garantibesiktning efter två år av garantitiden
 • Garantibesiktning i förkommande fall efter fem år

Entreprenadbesiktningar av bostadsprojekt

Vi genomför kontinuerligt besiktningsuppdrag av bostadsprojekt i bostadsrättsform och hyresrätter. Under de tre senaste åren har vi besiktigat ca 1 500 bostadslägenheter.


Några av de bostadsexploatörer som vi har utfört besiktningsuppdrag för de senaste åren:

 • AB Stockholmshem
 • Bonava Sverige AB
 • HSB Bostad AB
 • Magnolia Produktion AB
 • Niam AB
 • PEAB Bostad AB 
 • Riksbyggen
 • Selfoss Produktion AB
 • Skanska Hyresbostäder AB
 • Skanska Sverige AB
 • Titiania Bygg & VVS AB
 • Veidekke Bostad AB
 • Wallenstam Fastigheter AB


Projekt Fenix, kv Skålen 24, Hagastaden, Stockholm

Befintlig byggnad som ska byggas om i sin helhet omfattar idag cirka 13.600 kvadratmeter uthyrningsbar yta (varav delvis lager/industri)

Påbyggnad med uthyrbara ytan uppgår till 20.800 kvadratmeter kontor samt en intilliggande bostadsfastighet om cirka 90 lägenheter.

Besiktningsuppdrag

Beställare: IREEF Skålen 24 Propco 1 AB

Entreprenör: Arcona AB

Genomförandetid: 2021 - 2022

KV SVEA ARTILLERI 11, STOCKHOLM

Fastigheten Kv Svea Livgarde 11 byggdes på 90-talet och ska byggas om i sin helhet.

Målet är att omvandla fastigheten till ett premiumkontor med ambitiös miljöklassning och i samband med uppgraderingen också förbättra användbarheten av våningsplanen och dels om att förbättra tryggheten. De tre befintliga entréernas placering och utformning, djupt indragna från gatan, skapar otrygga och dolda hörn och upplevs som mörka. Entréerna byggs ut med direkt access till gatan.

Befintligt hus: 17 700 kvm BTA   Tillbyggnader:  820 kvm BTA


Besiktningsuppdrag

Beställare: Genesta Property Nordic AB

Entreprenör: Arcona AB

Genomförandetid: 2021 - 2022


Projekt Hangar 5 - Bromma

Projekt Hangar 5 i Bromma

Fastigheten Trafikflyget 8 i handelsområdet Bromma Blocks omfattar nybyggnad av ICA Maxi-butik, hotell och kontorsfastighet. Fastigheten uppdelas i tre nya fastigheter, Trafikflyget 10, 11 och 12.

11 000 kvm dagligvaruhandel

29 000 kvm kontor

170 st hotellrum

2 000 kvm Övrig service & handel

666 st parkeringsplatser


Besiktningsuppdrag

Beställare: NCC Property Sjuttiosex / Sjuttiosju / Sjuttioåtta AB

Entreprenör: NCC Sverige AB

Genomförandetid: 2019 - 2022


Kv Princeton, Stockholm

Projekt Scandinavian Life Science ligger i innerstadsdelen Hagastaden mitt emot Nya Karolinska Solna.

​Nybyggnad av kontorsfastighet dimensionerad för ca 1700 st nya arbetsplatser, med lokaler för bl.a Region Stockholm, Rayserarch laboratories mfl.

Total yta: 27 000 kvm BTA

Antal plan: 11 ovan mark samt 2 kv


Besiktningsuppdrag

Beställare: Scandinavian Life Science AB / Vitartes AB

Entreprenör: MVB Öst AB

Genomförandetid: 2018 - 2021

Läs mer på www.vitartes.se 


Nationalarenan 3, Solna

Nybyggnad av hotell inom Arenastaden. Hotellet blir en del av Nordic Choice Hotels kedja Comfort Hotel med 336 rum, 88 lägenheter för long-stay samt Nordic Choice Hotels Svenska huvudkontor. Det är Skanvinaviens första nollenergi-hotell!

Total yta: 22 400 kvm BTA


Besiktningsuppdrag

Beställare: Fabege AB

Entreprenör: Skanska Sverige AB

Genomförandetid: 2018 - 2021

Läs mer på www.fabege.se


Kv Patienten, Stockholm

Projekt Scandinavian Life Science ligger i innerstadsdelen Hagastaden mitt emot Nya Karolinska Solna.

​Nybyggnad av fastighet med integrerad sjukvård, forskning, utbildning och näringsliv. S:t Eriks Ögonsjukhus är den centrala hyresgästen som omfattar ca 15 000 kvm. Projektet tillsammans med grannfastigheten Princeton omffar ca 52 000 kvm.


Besiktningsuppdrag

Beställare: Scandinavian Life Science 2 AB / Vitartes AB

Entreprenör: Arcona AB

Genomförandetid: 2018 - 2020

Läs mer på www.vitartes.se

Färgskrapan - Sollentuna

Med en innovativ och färgstark arkitektur gör ett nytt Sollentuna entré. Här har byggts ett 15 våningar högt kontorshus med namnet Färgskrapan. Fastigheten inrymmer domstolslokaler och lokaler för kommersiella hyresgäster. Domstolslokalerna är sammankopplade med befintliga Attunda Tingsrätt.

Omfattar ca 17 000 kvmBesiktningsuppdrag

Beställare: Vacse AB

Entreprenör: Skanska Sverige AB

Genomförandetid: 2018 - 2021


Torsgatan, Stockholm

Ombyggnad av fastigheten kv Sabbatsberg 24, Torsgatan 22-30 i Stockholm. Byggnaden är ett av Stockholms mest kända landmärken, ritad av Ferdinand Boberg i jugendstil. Byggnaden färdigställdes 1906 som administrationsbyggnad åt tidigare Gasverket som sedemera övergick till Stockholm Vatten. Castellum har förädlat fastigheten till moderna kontor med smakfullt bevarande av all historia fastighen inrymer.

Total yta: ca 18 000 kvm


Besiktningsuppdrag

Beställare: BRO Sabbatsberg 24 AB / Castellum

Entreprenör: Zengun AB

Genomförandetid: 2018 - 2021

Läs mer på www.castellum.se


Många tidstypiska jugenddetaljer har bevarats. Mahognypanelerna, spröjsade fönster mm.


Vänstra bilden med de snirkliga ornamenten på trappräcken.


En rolig detalj bakom Mahognypanelen döljer sig en Frans Jäger. Här spelades in den kända filmen Jönsonligan.

Urban Escape - kv Trollhättan

Om- och tillbyggnad av Kv Trollhättan 14, 30, 31, 32 och 33 - fastigheterna kring Gallerian vid Hamngatan i Stockholm

Besiktningsuppdrag

Beställare: AMF Fastigheter AB

​Upphandlade  i flertal entreprenader

Genomförandetid: 2015 - 2019

Grow kontorsfastighet i Solna

Nybyggnad av kontorsfastighet med ca 36 500 kvm. Hyresgäst är Arbetsförmedlingen med flera. I bottenvåningen inryms en restaurang.

Besiktningsuppdrag

Beställare:Humlegårdens Fastigheter AB

Projektledning: Forsen AB

Delad entreprenad med ca 90 st delentreprenörer

Genomförandetid: 2018 - 2019

Kv Orgeln 7 Sundbyberg

Om- och påbyggnad av kontorshus

Besiktningsuppdrag

Beställare: Fabege Orgelspelet AB

Delad entreprenad

Genomförandetid: 2016 - 2019

Hyresgästanpassning för bl.a Immigrationsverket med ca 17.500 BTA

Kv Hilton 7, Frösunda Stockholm

Nybyggnad av kontorshus vid E4-an infart i Frösunda.

Besiktningsuppdrag

Beställare: Vasakronan AB

Totalentreprenör: PEAB Sverige AB

Genomförandetid: 2016 - 2019

Totalt ca 16.000 BTA

Hotell Hagaplan

Skanska bygger ett nytt hotell kombinerad med kontor vid nya Hagaplan intill Nya Karolinska i Solna. Byggnaden blir 16 våningar med garage under markplanet och en total yta om

16 000 m2. Hotellet är på 11 våningar med 222 rum.

Besiktningsuppdrag

Beställare: SMEBAB Hagaplan AB

Entreprenör: Skanska Sverige AB

Arkitekt: Reflex Arkitekter

Täby kommunhus

Nybyggnad av kommunhus vid Täby Centrum.

Besiktningsuppdrag

Beställare: Täby kommun

Upphandling i delentreprrenader.

Projektledning: Projektbyrån.

Stockholm Continental, kv Orgelpipan 6

Besiktningsuppdrag.

Beställare: Järnhuesen AB

Arkitekt: 3XN

Citybanans Station Stockholm City och Hotel

Scandic Continental respektiv bostäderna

Continental Apartments.

BTA = 28 000 m2

Genomförandetid: 2015 - 2016

Kungliga Musikhögskolan

Besiktningsuppdrag

Besällare: Akademiska Hus Stockholm AB

​Entreprenör: NCC Construction Sverige AB

Arkitekt: AIX Arkitekter AB

Genomförandetid: 2013 - 2016

Nationalarenan 8, Solna

Nybyggnad av kontorsbyggnad ovanpå Mall of Scandinavia bestående av fem huskroppar med Telia som hyresgäst.

Besiktningsuppdrag.

​Beställare: Fabege

Entreprenör: PEAB

Arkitekt: Reflex Arkitekter AB

BTA: 42 000 kvm

Genomförandetid: 2015 - 2016

Project 21 - Mästerhuset

Nybyggnad av kontorsbyggnad

Besiktningsuppdrag.

Beställare: Prembroke

Entreprenör: NCC

Arkitekt: Tengbom AB

​BTA: 37 000 kvm kontorsyta inkl. 6 000 kvm yta för butiker, restauranger, caféer och konferenslokaler.

Genomförandetid: 2013 - 2015

Barkarby Gate

​Nybyggnad av ny handelsplats i Barkarby.

Projektet är på 20 000 kvadratmeter med flertal nya butiker

Beställare: TK Projekt AB

Totalentreprenör: Wäst-Bygg AB

Genomförandetid: 2014 - 2015

Rosenborg 3 och 4, Solna

Besiktningsuppdrag

​Beställare: AP Fastigheter AB

Entreprenör: JM Entreprenad AB

Upphandlingsform: Totalentreprenad

Omfattning: Ca 29 000 kvm BTA

Genomförandetid: 2013–2015Swedbank Huvudkontor, Sundbyberg


​Besiktningsuppdrag

Beställare: Humlegården Fastigheter AB

Projektledning: Forsen AB

Upphandlingsform: Delad entreprenad med 140 st delentreprenader.

Omfattning: Ca 45 000 kvm BTA


Genomförandetid: 2011–2014

Friends Arena

Besiktningsuppdrag.

Friends Arena / Nationalarenan är en multifunktionell arena i Arenastaden Solna, Stockholm, med plats för 50 000 sittande åskådare under sportevenemang och 65 000 platser vid konsertarrangemang

​Besiktningsuppdraget pågick under 2009 - 2013. Garantibesiktning genomfördes 2017 respektive 2018.

Aula Medica Solna, Karolinska Institutet

Besiktningsuppdrag.

Aula Medica är något alldelses extra. Byggnaden har en häftig glasfasad med ena hörnet lutande 23 meter ut över Solnavägen. Det blir en lutning på 33 grader.

Beställare: Akademiska Hus.

​Arkitekt: Wingårdh Arkitektkontor.

Besiktningsuppdraget pågick under 2012-2013.

Stockholm Waterfront Building

Besiktningsuppdrag.

Ett nytt spännande inslag i Stockholms stadsbild är nu färdigställt. Projektet består av tre byggnader:

 • en kongresshall med plats för 3000 deltagare
 • ett hotell med 418 rum
 • ett toppmodernt kontorskomplex om sammanlagt 23.300 kvm effektiva och flexibla kontorsytor.
 • För info: https://stockholmwaterfront.com

Kulturens Hus i Luleå

Besiktningsuppdrag

Beställare: Luleå Kommun.

Nybyggnad av kulturhus bestående av konsertsalar, stadsbibliotek, restaurang. Färdigställdes i jan 2007.

Garantibesiktning jan 2009.

  Kv Hekla 3, Hus 10, Kista

  Nybyggnad av kontorshus.

  ​Besiktningsuppdrag

  Byggherre: Allmänna Pensionsfonden Fastighet, Vasakronan

  Arkitekt: Wingårdh Arkitektkontor.